Switch to full style
Esittelyssä erilaisia vaihtoehtohoitoja.
Lähetä vastaus

Mitä Rosen-menetelmä on?

18.11.2013 16:12

http://www.rosenterapia.com/rosenmenetelma

Mitä Rosen-menetelmä on?

Rosen-menetelmä on fysioterapeutti Marion Rosenin kehittämä kehoterapiamuoto. Siinä käsitellään jännittyneitä lihaksia pehmeästi, mutta kuitenkin tuntuvasti. Hoito auttaa tiedostamaan lihasjännityksiä ja hengitystapaa. Se lisää ymmärrystä omista toiminta- ja reagointitavoista ja mahdollistaa sitä kautta muutoksen.

Miten Rosen-menetelmä syntyi?

Marion Rosen syntyi Nürnbergissä Saksassa vuonna 1914. Hän aloitti hengitys- ja rentoutusmenetelmien opiskelun 1930-luvulla. Toisen maailmansodan aikana Marion pakeni ensin Ruotsiin, missä hän kouluttautui lääkintävoimistelijaksi ja sitten Kaliforniaan, missä hän suoritti fysioterapeutin tutkinnon.
Työskennellessään asiakkaittensa kanssa Marion kiinnostui kehon ja tunteiden välisestä suhteesta. Hän alkoi ymmärtää, että kivulla on usein syvällisempiä taustasyitä. Hän huomasi, että ne asiakkaat, jotka hoidon aikana puhuivat kokemuksista ja tapahtumista elämässään, toipuivat nopeammin kuin ne, jotka eivät puhuneet.
Kivut myös paranivat eikä asiakkaiden tarvinnut enää tulla uudestaan saman vaivan vuoksi. Marion Rosenin yli 50 vuoden kokemus tiivistyy nykyisin ajatukseen, että krooninen jännitys kehon lihaksistossa ei ole ainoastaan elinvoimaa kuluttavaa ja usein kipuakin tuottavaa. Se on myös osa sitä estettä tai muuria, mikä erottaa henkilön todellisesta sisäisestä olemuksestaan ja sitä kautta myös muista ihmisistä.

Syitä tulla Rosen-hoitoon?

Voit tulla hoitoon esimerkiksi seuraavista syistä:


haluat rentoutua
olet stressaantunut tai väsynyt
sinulla on kehossa jännityksiä tai kipuja
haluat lisätä itsetuntemusta
haluat tutkia omaa elämääsi
esiinnyt työksesi
etsit uusia voimavaroja ja mahdollisuuksia ilmaista itseäsi


Mitä hyötyä Rosen-menetelmästä on?

Esimerkkejä hoitojen vaikutuksista:


rentoutuminen
tunteiden tunnistaminen
fyysiset kivut ja kireydet vähenevät
itsetuntemus lisääntyy
omat rajat selvenevät
yleinen hyvinvointi ja luovuus kasvavat
omien tarpeiden ja uusien valintamahdollisuuksien löytäminen


Kuinka usein hoidossa käydään?

Hoitokertojen määrä vaihtelee yksilöllisesti. Kokemus on osoittanut, että aluksi on hyvä käydä hoidossa pari kolme kertaa noin kahden viikon välein. Näin saa käsityksen siitä, miten hoito toimii. Jatkokäyntejä varattaessa on tärkeää, että kuuntelee omaa itseään. Hoidoissa voi käydä pitkäänkin ja pitää haluttaessa taukoja.

Mitä hoidossa tapahtuu?

Ensimmäisellä hoitokerralla ennen aloitusta terapeutti kertoo menetelmästä ja vastaa kysymyksiin. Samalla hän kysyy asiakkaan terveydentilasta ja odotuksista.

Yleistä hoidosta


käyntikerta on noin tunnin mittainen
käsittely tehdään hoitopöydällä
hoidon aikana voidaan puhua asiakkaan tuntemuksista
terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus
hoidon jälkeen on hyvä varata itselle rauhallista aikaa


Hoidon aikana


muistojen ja mielikuvien aktivoituminen
tunteitten kokeminen
omien asenteiden tiedostaminen
kehossa olevien jännitysten ja kipujen tunnistaminen
yleinen rentoutuminen


Minkälainen koulutus terapeuteilla on?

Rosen-terapeuteilla on pitkä ja vaativa koulutus, joka kestää vähintään kolmesta viiteen vuoteen. Koulutus on prosessiluonteista, ja se antaa valmiudet terapeuttiseen työskentelyyn erilaisten asiakkaiden kanssa.

Mistä löydät terapeutin?

Rosen-terapeuttien ja -harjoittelijoiden yhteystiedot löydät paikkakunnittain ja aakkosjärjestyksessä klikkaamalla Terapeutit.

Vinkki

Rosen-menetelmän peruskurssi on kolmen päivän mittainen mahdollisuus tutustua menetelmään. Kurssilla saadaan ja annetaan hoitoja, seurataan näytöshoitoja sekä tehdään erilaisia kehollisia harjoituksia ja Rosen-liikuntaa. Kurssi on kaikille avoin ja sopii hoitojen tavoin niille, jotka haluavat lisätä itsetuntemustaan.
Lähetä vastaus